Welcome to baby Kaiya

Kaiya Ingram
Kaiya Ingram

LITTLE Kaiya Sierra-Sapphire Ingram was born on August 6 weighing 6lb 6oz.

Kaiya is the new little sister of Brandon-Lee and proud parents are Sara-Jae Gumbley and Kieron Ingram.